ARLA – ostraha objektů a majetku s náhradním plněním

Naše firma ARLA využila od bezpečnostní agentury následující služby: vrátenská služba spojená s kontrolou příchodu a odchodu pracovníků a návštěvníků, poskytováním nezbytných informací, namátkovou kontrolou příručních zavazadel odcházejících, kontrolou a evidencí příjezdů a odjezdů všech vozidel a jejich namátkovou kontrolou,

Zobrazit referenci

NOVASPORT – ostraha objektů a majetku s náhradním plněním

Bezpečnostní agentura KP-TINEX poskytla a provedla na naši žádost následující služby: obchůzková činnost spojená s ostrahou objektů a majetku, zavíráním a otevíráním objektů, dohledem, hlídáním a střežením zaparkovaných vozidel a techniky s využitím služebního psa úkoly na úseku požární ochrany

Zobrazit referenci
Naši klienti

Střeženo od roku 1994

Na nás se můžete spolehnout...