Vrátenské služby

Pod vrátenské služby můžeme zahrnout jakýsi balíček služeb, které jsou vykonávány na stanovišti bezpečnostní agentury. Z těchto stanovišť jsou obsluhovány vstupy do areálu, technické prostředky, přijímána veškerá hlášení a slouží i jako vlastní zázemí. Z pohledu řádného výkonu bezpečnostních služeb je žádoucí, aby na tato stanoviště neměli vstup vyjma uvedených zástupců klienta jiné osoby a aby celý systém ochrany objektu zůstal před řadovými zaměstnanci utajen.

Propustková služba při vstupu a výstupu osob

Vstup a výstup osob z objektu je regulován zamykatelnými dveřmi nebo turniketem. Tyto dveře mohou být obsluhovány například hovorovým zařízením tak, aby byla zaručena dokonalá kontrola pohybu osob. Lze samozřejmě zařídit otevření dveří zejména například při nástupu nové směny, kdy se očekává zvýšený pohyb zaměstnanců. Do objektu společnosti mají vstup různé kategorie osob. Jedná se zejména o osoby vedení společnosti a osoby VIP, zaměstnance společnosti, návštěvy vedení společnosti, soukromé návštěvy, zaměstnanci obchodních partnerů. Na základě těchto skupiny jsou určeny společně s klientem přesné postupy a kritéria.

  • Osoby vedení společnosti, VIP a osoby v jejich doprovodu. Těmto osobám umožní náš zaměstnanec vstup a výstup bez dalších kontrol.
  • Zaměstnanci společnosti. Těmto osobám umožní náž zaměstnanec pouze po dostatečné identifikaci kartou zaměstnance nebo čipovou kartou. Při té příležitosti také kontroluje jejich správné použití pro sledování docházky. Při výstupu je navíc přiřazena komtrola příručních zavazadel, kdy náš zaměstnanec dokonale ovládá postupy, pokud by nastala nestandardní situace.
  • Návštěvy vedení společnosti, zaměstnanci obchodních partnerů. Tyto osoby jsou po příchodu nahlášeny příslušnému zaměstnanci, za kterým přišli. Následně jsou vyřízeny administrativní úkony spojené se zapsáním do návštěvní knihy a propůjčením identifikační karty. Při odchodu dochází stejně jako u zaměstnanců ke kontrole příručního zavazadla a opětovným zápisem do návštěvní knihy.
  • Soukromé návštěvy. Je žádoucí a z pohledu ochrany majetku standardní tyto zakázat.

Propustková služba při vjezdu a výjezdu vozidle

K regulaci vjezdu a výjezdu vozidel dochází ve velmi podobném duchu jako u kontroly zaměstnanců. Znamená to tedy, že jsou vozy rozděleny do několika kategorií, které podléhají různým kritériím. Do objektu společnosti mají možný vjezd služební vozidla , vozidla VIP, vozidla zaměstnanců, vozidla návštěv a zákazníků.

  • Služební vozy a vozy VIP. Těmto vozidlům umožní náš zaměstnanec vjezd a výjezd bez dalších kontrol.
  • Vozidla zaměstnanců. Náš zaměstnanec kontroluje předepsané oprávnění k vjezdu do areálu, tzn. povolení k vjezdu nebo zaměstnanecké průkazky. Dochází ke kontrole celé osádky vozidla.
  • Vozidla návštěv. Vjezd vozidel návštěv je možný pouze se souhlasem navštívené osoby. Platí stejný postup jako při návštěvě osob. Současně vozidlo zapsáno do evidence vozidel.
  • Vozidla dodavatelů. Vjezd umožněn do objektu pouze se souhlasem pověřeného zaměstnance a zapsáním do evidence vozidel.

Naši zaměstnanci také podle domluvených postupů mohou kontrolovat zavazadlové prostory a odvážené zboží, které se kontroluje například podle dodacích listů.

Kontrolní služba při manipulaci s klíči

Pokud je na pracovišti potřeba manipulace s klíči od různých prostor, náš zaměstnanec je vydává pouze schváleným osobám a klíče vydává naproti podpisu do evidenční knihy.

Střeženo od roku 1994

Na nás se můžete spolehnout...