Recepční služby

Recepce je zajišťována v pracovní dny v době (např. 8-17 h) v prostoru budovy. K hlavní povinnosti BP na recepci je reprezentovat klienta, tzn. ochotně, mile a přesně plnit uložené povinnosti. Tuto funkci zpravidla vykonávají ženy. Konkrétní rozsah povinností určuje podle charakteru své činnosti vždy klient. K těm základním ze zkušeností řadíme:

  • obsluha telefonní ústředny, přepojování hovorů

  • vyřizování a předávání vzkazů

  • evidence a předávání návštěv navštíveným zaměstnancům

  • kontrola docházky zaměstnanců, evidence nemocných pro případ příchozích hovorů

  • obsluha PC (je-li k dispozici) a s tím spojené úkoly, tzn. vytváření a tisk formulářů, správa databáze adres, zaměstnanců, atd.

  • evidence a třídění příchozí pošty, její zapisování a rozdělování na základě interní směrnice

  • evidence, řazení, vážení a frankování odchozí pošty

  • správa a údržba informačních tabulí, jejich aktualizace (např. jídelní lístek, interní sdělení, důležité informace, atd.)

  • zamezení vstupu do dalších prostor společnosti osobám bez patřičného oprávnění

  • udržování pracoviště vždy čisté a příjemně vypadající

BP na recepci lze uložit i další povinnosti a to vždy po dohodě pověřených zástupců obou stran. Ze zásady platí, že BP na recepci je klientovi nejblíže a z tohoto pohledu je jeho osoba pro nás velmi důležitá, jak její výběr tak její každodenní plnění povinností.

Střeženo od roku 1994

Na nás se můžete spolehnout...