Naše firma ARLA využila od bezpečnostní agentury následující služby:

  • vrátenská služba spojená s kontrolou příchodu a odchodu pracovníků a návštěvníků, poskytováním nezbytných informací, namátkovou kontrolou příručních zavazadel odcházejících, kontrolou a evidencí příjezdů a odjezdů všech vozidel a jejich namátkovou kontrolou, přijímáním telefonických hovorů, výdejem klíčů, obsluhou vjezdových vrat a propouštěcí závory,
  • sledování bezpečnostních signalizačních zařízení -obsluha elektronické požární signalizace (EPS), elektronické zabezpečovací signalizace (EZS), kamerového systému (CCTV) a pultu centrální ochrany (PCO),
  • obchůzková činnost spojená s ostrahou objektů a majetku, zavíráním a otevíráním objektů, dohledem, hlídáním a střežením zaparkovaných vozidel a techniky,
  • úkoly na úseku požární ochrany (PO) a bezpečnosti práce (BOZP),
  • poskytování náhradního plnění,
  • spolupráce s PČR a HZS