Ostraha objektů a majetku

Pokud se rozhodnete pro ostrahu vašeho majetku a vašeho objektu, je to zcela nepochybně v dnešní době rozumný postoj. KP-TINEX bezpečnostní agentura věnuje mimořádnou pozornost Vašim potřebám a Vy se tak budete moci soustředit jen na své obchodní aktivity a v noci budete moci klidněji spát. Věřte totiž, že naše bezpečnostní agentura má zkušeností s ostrahou majetku a objektů opravdu mnoho a proto v nás můžete vložit svoji důvěru. K vašemu rozhodování by vám mohly pomoci také naše reference.

Strážní a obchůzková služba, obsluha technických prostředků

Náš zaměstnanec provádí střežení objektu formou monitoringu, kontroly a obsluhy zabezpečovacích zařízení. Základem je však rychlá a přesná a úplná reakce na vzniklé situace a jejich následné řešení podle dohodnutých instrukcí. Dále náš zaměstnanec provádí nepravidelné celoplošné obchůzky. Těch provede během své dvnáctihodinové směny šest. Obchůzka spočívá v celkové kontrole zabezpečení objektu, uložení materiálu a techniky a také neoprávněném pohybu osob v objektu. Tyto obchůzky jsou kontrolovány pomocí obchůzkového systému.

Hlavním cílem obchůzek je zamezit úmyslnému založení požáru v areálu, zamezit výskytu a pohybu nepovolaných osob v hlídaném areálu, eventuelně zadržet narušitele objektu a předat ho přivolané PČR /je-li to v možnostech ostrahy/. Dalším úkolem je kontrola budovy z vně i uvnitř v předem vytypovaných rizikových místech, např. sklad hořlavin, sklady materiálu, šatny zaměstnanců, apod. Zjištěné skutečnosti, závady a události průběžně zaznamenává s uvedením času do Knihy služeb bezprostředně po každé události, nebo po ukončení každé obchůzky.

Kontrolní služba při pohybu osob

Zde se náš zaměstnanec stará zejména o dodržování všech domluvených instrukcí. Kontroluje se tedy zejména pracovní nasazení zaměstnanců a jejich oprávněný pohyb po pracovišti. Dochází také ke kontrole různých předpisů a zákazů, jakým může být například kouření. Při každém porušení dochází k nahlášení pověřené osobě a zápisu do evidenční knihy.

Kontrolní služba při pohybu vozidel

Jelikož mají do objektu vjezd povolen různé kategorie, je důležitá kontrola a regulace pohybu těchto vozidel. Zejména je kontrolováno dodržování předepsaných pokynů spojených například se správným parkováním a volných příjezdových komunikací.

Spolupráce s PČR, HZS, ZZS

V rámci realizace projektu, v případech, že ve chráněných objektech vznikne mimořádná událost (provozní havárie, výbuch, požár, živelná pohroma, velký únik PHM nebo chemických látek, krádež velkého množství materiálu, napadení objektu s následným zadržením pachatele trestní činnosti, fyzické napadení strážného při výkonu ostrahy, atd.) aktivně spolupracujeme s uvedenými institucemi.

Střeženo od roku 1994

Na nás se můžete spolehnout...