Bezpečnostní agentura KP-TINEX poskytla a provedla na naši žádost následující služby:

  • obchůzková činnost spojená s ostrahou objektů a majetku, zavíráním a otevíráním objektů, dohledem, hlídáním a střežením zaparkovaných vozidel a techniky s využitím služebního psa
  • úkoly na úseku požární ochrany (PO) a bezpečnosti práce (BOZP),
  • poskytování náhradního plnění,
  • spolupráce s PČR a HZS.