Firma MOVO využila u bezpečnostní služby KP-TINEX s.r.o. služby jako vrátenská služba spojená s kontrolou příchodu a odchodu pracovníků a návštěvníků, poskytováním nezbytných informací, namátkovou kontrolou příručních zavazadel odcházejících, kontrolou a evidencí příjezdů a odjezdů všech vozidel a jejich namátkovou kontrolou, přijímáním telefonických hovorů, výdejem klíčů, obsluhou vjezdových vrat a propouštěcí závory.

Dále sledování bezpečnostních signalizačních zařízení – obsluha elektronické požární signalizace (EPS), obchůzková činnost spojená s ostrahou objektů a majetku, zavíráním a otevíráním objektů, dohledem, hlídáním a střežením zaparkovaných vozidel a techniky s využitím služebního psa, úkoly na úseku požární ochrany (PO) a bezpečnosti práce (BOZP), poskytování náhradního plnění a spolupráce s PČR a HZS.