Bezpečnostní služby

Bezpečnostní služby KP-TINEX bezpečnostní agentury patří mezi velice kvalitní a hlavně komplexní. Znamená to, že se o zabezpečení, bezpečnost a ostrahu postaráme od začátku až do konce s tím, že jako doplňující službu nabízíme různé úklidové služby, takže všemožné akce nám můžete svěřit opravdu celé.

Abyste věděli, že to s vámi myslíme vážně, připravili jsme pro vás přehled, proč si nás vybrat. Evropská konfederace bezpečnostních služeb totiž v rámci Evropského sociálního dialogu za přispění Hospodářské komory ČR zpracovala „Příručku pro veřejné úřady, které přidělují zakázky na bezpečnostní služby při ostraze objektů“. Tato příručka definuje seznam kritérií pro hodnocení bezpečnostních agentur a přispívá tím k výběru té nejlepší hodnoty. My jsme u všech bodů v přehledu ukázali, jak tato kritéria splňujeme.

Jako další argumenty pro to, aby jste věděli, že naše bezpečnostní služby patří mezi opravdu kvalitní a spolehlivé, ukážeme vám další body, které to vše zaručují.

Kontrolní činnost

V průběhu realizace projektu budeme provádět u jednotlivých bezpečnostních služeb potřebné interní audity. Jejich výstupem budou zprávy, na jejichž základě bude provedena realizace jednotlivých nápravných případně preventivních opatření, které zajistíme po konzultaci se zadavatelem:

  • provedení pravidelných (1x měsíčně) i mimořádných auditů
  • vyhotovení zpráv z těchto auditů, včetně návrhu doporučení pro zlepšení systému nebo zjištění neshod
  • průběžná metodická kontrola pracovníků
  • stálá kontrola pracovníků využitím kontrolního obchůzkového systému

Kontrolní systém P.E.S

Nabízíme kvalitní kontrolní systém, který plně nahrazuje obchůzkovou knihu. Během okamžiku se dokáže zaznamenat stovky událostí do kapesního snímače, který zanese událost s přesným místem daetm i časem. Velkou výhodou je minimální náročnost na rozovody. Vše totiž funguje bezdrátově a tudíž odpadá problém instalace rozsáhlé kabeláže.

Na  určená místa jsou rozmístěny čipy a strážný pak během obchůzky sbírá data z jednotlivých čipů do svého snímače. Zde je zaznamenáno místo a čas průchodu. Můžete tak mít dokonalou kontrolu nad pohybem strážných ve svém objektu. Nahradíte tak tím například klasické „píchačky“.

K systému se zdarma dodává také software, pomocí exportujete data do svého počítače a pak máte dokonalý přehled. Můžete buď v datech  zápisech jednoduše číst a kontrolovatž je ručně nebo vše můžete řešti nasatvením softwaru, který automaticky zkontroluje vaše zadané požadavky.

Požadavky na součinnost

Projekt bude vyžadovat součinnost na straně zadavatele. Tuto předpokládáme v následujícím rozsahu:

  • poskytnutí interview řídícími pracovníky, jako podklad pro zpracování dokumentace
  • připomínkování a schválení dokumentace
  • stanovení odpovědné osoby k předávání úkolů nad rámec zpracované dokumentace
  • vzájemná komunikace, konzultace a výměna nezbytných informací a hodnocení situace s cílem realizovat zdokonalení použití bezpečnostních opatření

Střeženo od roku 1994

Na nás se můžete spolehnout...