Po letech zkušeností jsme se rozhodli založit novou bezpečnostní agenturu Bezpečnostzavás.cz, která vznikla spojením PPN Group, společně s naší firmou KP-TINEX. Této agentuře jsme předali veškeré naše klienty, léta praxe a přešli tam i naši zaměstnanci.

Bezpečnostní prověrka

Bezpečnostní agentura úspěšně prošla bezpečnostní prověrkou organizace Národním bezpečnostním úřadem na stupeň Vyhrazené. Statutární zástupce disponuje prověřením na stupeň Vyhrazené.

Pojištění

Bezpečnostní agentura je pojištěna na odpovědnost související s provozní činností podnikatelů, zabývající se ochranou cizího majetku na částku 10 milionů korun s možností jeho navýšení až na částku 100 milionů.

Zkušenosti a růst

Bezpečnostní agentura má bohaté zkušenosti, které zohledňuje při získávání svých nových klientů maximální snahou o hledání takových řešení, která budou funkčně přínosná a ekonomicky výhodná. Od počátků své existence pravidelně vykazuje zisk a dynamický růst.

Zaměstnanci a vzdělávání

Bezpečnostní agentura disponuje profesionálním týmem, který je kvalifikačně i osobnostně připraven přispívat k maximálnímu využívání stávajících i budoucích moderních poznatků do systémů ochrany objektu a jejich aplikaci do praxe.

V naší bezpečnostní agentuře věnujeme pozornost rozvoji a vzdělání našich pracovníků. Jsme členy odborných sdružení, ve kterých se snažíme aktivně působit v námi vybraných profesních oblastech. Prostřednictvím profesního sdružení spolupracujeme s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně.

Certifikát ISO 9001 a 27001

Naše bezpečnostní agentura má certifikované následující systémy řízení: Systém řízení kvality dle ISO 9001 a bezpečnosti informací dle ISO 27001.

ASBS je samosprávnou výběrovou, stavovskou organizací, sdružující podnikatelské subjekty působící v oblasti ochrany majetku. Je založena za účelem zvyšování profesní úrovně v poskytování privátních bezpečnostních služeb v České republice a za účelem ochrany zájmů a zajištění potřeb podnikatelů působících v této sféře, včetně kultivace trhu a zvýšení jeho prestiže a kreditu jednotlivých profesí bezpečnostního průmyslu, v souladu s obecně závaznými právními normami České republiky a standardy bezpečnostního průmyslu, zejména pak standardy Evropské unie. Je členem Unie soukromých bezpečnostních služeb České republiky, která je členem Svazu průmyslu a dopravy ČR.

SPaD je nestátní dobrovolná nepolitická organizace, sdružující zaměstnavatele a podnikatele v ČR. Je největším zaměstnavatelským svazem, který reprezentuje rozhodující část českého průmyslu a dopravy. Jeho základním posláním je ovlivňovat hospodářskou a sociální politiku vlády ČR s cílem vytvářet optimální podmínky pro dynamický rozvoj podnikání v ČR a hájit společné zájmy svých členů. Hájí a prosazuje zájmy zaměstnavatelů a podnikatelů ČR v evropských a mezinárodních organizacích.

Kvalita rozhoduje

Nyní vidíte, že bezpečnostní služby poskytované námi budou opravdu kvalitní a navíc je můžete odebírat s možností náhradního plnění. A jelikož patří naše služby opravdu mezi komplexní, zde máte jejich stručný přehled:

Všechny tyto služby zařizujeme ve všech možných objektech a provozech a na všech různých akcích. Není proto problém zajistit bezpečnostní a úklidové služby ve skladech, výrobních a průmyslových halách, hypermarketech nebo sportovních stadionech, ale také na kulturních akcích, soukromých party, atd. Pro ověření si prohlédněte naše reference.

pojistovna
Pojištění bezpečnostní agentury
Osvědčení NBÚ
Profesní svaz
Certifikát ISO 27001
Certifikát ISO 9001