Do systému řešícího otázky objektové bezpečnosti VN Plzeň, v souladu se zákonem č. 148/1998 Sb., a interními normativními akty je již od roku 1994 zapojena soukromá bezpečnostní služba KP TINEX s.r.o. (SBS).

Pro splnění specifických podmínek střežení vojenské nemocnice jsou velmi dobrým způsobem zpracovány a pravidelně upřesňovány odpovídající směrnice a provozní dokumentace. Jejich rozsah a obsah plně odpovídá limitujícím potřebám provozní organizace a ochrany vojenské nemocnice. Pravidelně jsou prováděna konzultační jednání mezi zástupci VN Plzeň a SBS, sloužící k upřesnění a zpracování stanovených i požadovaných podmínek k realizaci střežení.

Praktický výkon služby prováděný zaměstnanci SBS naplňuje stanovená kritéria k zajištění otázek objektové bezpečnosti VN Plzeň. Kladem je zejména pružnost a adaptibilita při řešení i nestandardních úkolů potřebných k zajištění specifických potřeb vojenské nemocnice.

V rámci hodnoceného období byla splněna všechna plánovaná zamstnání (školení, kontroly, konzultační jednání). Závěry potvrdily velmi dobrou připravenost a profesionální schopnost, jak řídících, tak výkonných orgánů SBS k plnění smluvně stanovených a nově přijímaných opatření ke střežení VN Plzeň.