Globus ČR využil služeb firmy KP-TINEX v období nového obchodního roku 7 – 9. měsíc.

Ukradené zboží

Prokázané krádeže v tomto období v KČ:

  • Červenec – 51 614 Kč
  • Srpen – 45 321 Kč
  • Září – 40 533 Kč

Jedná se o prokazatelně odcizené zboží, kdy jsou nalezeny prázdné obaly nebo zbytky rozkradeného zboží. Trend je klesající, což je velmi dobré zjistění a je třeba se dostat ještě níže. Projevuje se zde dobrá činnost BA v úseku marketu, kde jsou vykonávány pravidelné inventury ohrožených artiklů a na zjištěné krádeže se ihned reaguje zaměřením pozornosti na tento artikl. Tato oblast činnosti BA se může hodnotit pozitivně, pracovníci pracují dle stanovených pravidel.

Zadržení pachatelé

  • Červenec – 1 (zachyceno zboží v celkové hodnotě 1 190 Kč)
  • Srpen – 2 (zachyceny zboží v celkové hodnotě 596 Kč)
  • Září – 0
V tomto ohledu není příliš velká úspěšnost. Nelze předpokládat, že by nás v měsíci září nenavštívil žádný zloděj, i když je třeba vzít v potaz, že v této statistice nejsou uvedeny zásahy BA, které nevedli přímo k zachycení zloděje,ale přesto zabránili zcizení zboží díky tomu, že podezřelé osoby byly včas identifikovány a bylo jim zabráněno krádež uskutečnit. Toto opět svědčí o solidní práci na marketu, ovšem o nekvalitní práci na výstupu z obchodu. Po dvě minulé kontroly byl tento post hodnocen velmi špatně. Zde je třeba práci BA zkvalitnit – zejména musí probíhat neustálé oslovování a kontrola zákazníků se zavazadly a batohy. Zde je velká rezerva, kterou je třeba využít.

Výstup sklad

Práce je zde prováděna kvalitně. Potvrzuje to množství odkontrolovaných vratek, kde byly odhaleny nepřesnosti v počtech kusů. Probíhá i pravidelná kontrola při výstupu našich zaměstnanců. Došlo zde pouze k jednomu pochybení, kdy vratka byla sice řádně odkontrolována, ale expedovala se na jiného dodavatele, než kterému byla určena. Služba na tomto postu probíhá dle dohodnutých pravidel. Lze hodnotit pozitivně.

Noční ostraha

Ve vybrané dny probíhá noční ostraha objektu. Lze hodnotit velmi pozitivně, přes složitou a nebezpečnou situaci v nočních hodinách vede tato činnost k menší frekvenci podezřelých návštěv v blízkosti objektu Baumarktu. V tomto ohledu jsem žádal osobně větší spolupráci s místní policií ČR, avšak bez většího efektu.

Kamery

V době kontrol se pracovníci zdržují v místnosti s kamerami, jejich špatná kvalita avšak zpochybňuje smysl tohoto postu. Je třeba zhodnotit, zda nelze tuto sílu využít efektivněji do doby, než bude kamerový systém vyměnen. Výměna je schválena, jedná se o časové období jednoho měsíce.

Celkově lze hodnotit spolupráci a činnost agentury jako dobrou, na vyvstalé problémy reaguje pružně. Po odstranění uvedených nedostatků lze očekávat ještě větší efekt.